Institutionen inom elektro- och datateknik, universitet med anknytning till British Vancouver, Columbia, British Columbia, Kanada

Aria-labeledby= “arnd_35543252477883967_Ctrl”>

Institutionen tillsammans med elektro- och datorteknik, British Engineering, University of Vancouver, Columbia, BC, Kanada

Visa profil

,

 • < a aria-controls="arnd_35543252478145574" aria- haspopup=" ett definitivt faktum "H ref="javascript:void(0);">

  Jin Yang

  Strategic CAD Labs, Intel Corporation, Hillsboro, Aria-labeledby=” arnd_35543252478145574_Ctrl”> eller

  Labs of Strategic CAD , Intel Corporation, Hillsboro, OU

  Visa profil

  < /div>

  li> Class=’icon-Icon_Information’>

  < br>

  Informationsförfattare”# also pill-information”#pill-authors__contentcon”>Information om författaren och återkrav

 • Sammanfattning

  Detta dokument täcker nästan all taktik för felsökning av postprocessorsystem, dvs. gå tillbaka eller återställ chippet direkt från ett känt tillstånd som skapar ett problem, en kombination av insamlingsmodeller i realtid på chipet och formell bedömningsmodeller utanför kretsen. Felsökningstråden etableras mer fullständigt med hänsyn till praktiska överväganden liknande yta, signalicke-determinism på chipet och följaktligen överföringsfördröjning. Detta flöde, i kombination med en känslig, låg-overhead, spot-trip-krets, producerar kostnadseffektiv, exakt, spot-trip-kapacitet utan att dessa behöver det. Du kan datorövervaka statusen för hela processorkretsen. Strömmen och dess tillhörande kringutrustning testades med ett antal involverade med magisk hårdvara, bestående av en OpenRISC-processor utrustad med felsökningsdator interfolierad med en PC som kör speciella bevisalgoritmer. Hundratals spår av den varma årstidens faser har erhållits genom att använda detta tillvägagångssätt som presenteras här.

  Länkar

  1. F. De Paula, M. Gort, A. Hu, S. Wilton och J. Young, “Return Analysis: A Great Debug Option for Post-Silicon”, FormalMeth. Betalning. Hjälp – Designsidorna 40 till 44, nov 2008